Lisa's Total Balance Place

Ga naar de inhoud
Atlantis Edelsteenelixers
Sierlijn
Werking Atlantis Edelsteenelixers
Atlantis Edelsteenelixers hebben energievelden die constant in beweging zijn en ze doen dit door hun eigen specifieke trilling, kleur, grondstof af te geven aan het energiesysteem van de mens. De verhoging van de lichtfrequentie in ons lichaam tot op celniveau zorgt voor genezing, rust, kracht, bewustwording, en ontwikkeling van je spirituele gaven. De elixers zijn gemaakt zonder alcohol en zitten in flesjes  van violet glas, die voor een nog hogere frequentie en langdurige houdbaarheid van de elixers zorgen.  

Wat zijn Atlantis Edelsteenelixers?
Atlantis Edelsteenelixers hebben hun oorsprong in de tijd van Atlantis (13.000 voor Christus) waar Hogepriesters de edelsteenelixers gebruikten  voor rituelen, spirituele groei, genezing en ascensie. Thot (ook bekend als Hermes) was de grondlegger van de Alchemie en als priester van Atlantis kreeg hij bekendheid door zijn Smaragden Tafel, de tafel waarop de alchemistische basisformule werd gegraveerd.

Saint Germain:
Ook Saint Germain was als hogepriester in de Tempel van het Violette Vuur zeer bedreven in alchemie.
Saint Germain was vooral bekend om zijn levenselixer voor onsterfelijkheid. Mensen kwamen van heinde en ver naar de tempel om daar door zijn Violette Vuur bevrijd te worden van belemmeringen in lichaam, geest en ziel. Volgens Saint Germain bestaat de hoogste alchemie uit de transformatie van het menselijk (lagere) bewustzijn naar het goddelijke van het Hogere Zelf.

Voor wie?
De oude kennis van de Atlantis Edelsteenelixers is een aantal jaren geleden opnieuw aan mij doorgegeven zodat deze mooie producten weer ter beschikking zouden komen voor de mensen voor hun genezing en ascensie.
Atlantis Edelsteen Elixers zijn ook zeer geschikt voor Hooggevoelige mensen, Nieuwetijdskinderen en Indigo-kinderen.

Bij Lisa's Total Balance Place Productskun je terecht voor Atlantis Edelsteenelixers"De Zeven Stralen"doorgegeven door de Opgestegen MeestersEn de onmisbare Dutch water voor in en uitwendig

Informatie Lisa's Total Balance Place
Sierlijn
Sierlijn
In de schoonheid van de Eeuwigheid op de eindeloze weg van ontdekking, is het slecht een uitdrukking van mezelf wat ik zie.
Al wat ik ooit kan vinden is mezelf.
© Copyright 2008-2024 Lisa's Total Balance Place All Rights Reserved  
Terug naar de inhoud